Om oss


Bedriftshelsetjeneste  med bred og tung forebyggende kompetanse. Vi er en tett samarbeidspartner med våre kunder i  forbedringer av både fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær.

Hva kan vi hjelpe med?

Vi setter fokus på de faktorene som fra virksomheten eller lederes side øker sannsynligheten for å redusere varigheten av sykefraværet.

01. HMS og Vernerunder


Grunnleggende og grundige HMS gjennomganger og vernerunder med verneombud, ledelse og andre nøkkelpersoner fra bedriften. Ekstra fokus på psykososiale faktorer, arbeidsmiljø og sykefravær. Diskusjon «rundt bordet» i forhold til sjekklister. Referat og avvikslogg med tiltaksplan, ansvarlige og framdrift. Handlingsplaner med forpliktelser


Søker å skape eierskap til gjennomgang for sterkt forebyggende fokus. Stimulerer tverrfaglighet for læring mellom avdelingene. Fokusområder ihht arbeidsmiljøloven.

02. Rådgivning


Lederrådgivningog utvikling. Refleksjonsgrupper. Bevisstgjøring av lederrollen. Trening påforebyggende arbeid i forhold til arbeidsmiljø og sykefravær. Trygge mellomledere og ansatte. Samarbeid og arbeidsglede. Forutsigbarhet ogkjærlighet i organisasjonen. Etablering av prosjektstyringsverktøy.Ansvarliggjøring.

Bistand i forhold til endringsprosesser, oppsigelser,medarbeidersamtaler og konflikter. Søvnproblematikk og helse. Ergonomi ogfysisk arbeidsmiljø

03. Bistand i dialogmøter

 

Bistand mellomarbeidsgiver og arbeidstaker. Mellom ansatte og NAV. Bistand i forhold tilekspertprogram. Utviklingsløp. I  forhold til langtidssykmeldte,oppfølgingsprogram og arbeidsmiljøforbedringer

 

MØT VÅRE RESSURSPERSONER

 

 

Under finner du en rask introduksjon av våre medarbeidere.

Nina Groven

Helsesekretær

Lang erfaring som helsesekretær. Helsekontroller. Tar alle typer tester og prøver hos kunde eller på vår egen lab.

Kontaktinfo

E-post: nina.groven@coperio.no

Tlf: 415 18 110 

Andreas Pütz

Leder BHT og Organisasjonsutvikling

Lang toppledererfaring blant annet som direktør for IKEA Tyskland og leder for mange norske bedrifter i omstilling. Vært med på flere start-ups og scale-ups. Jobber mot ledere, ledergrupper, ansatte, forebyggende sykefravær, arbeidsmiljø, omstillingsprosesser, HMS og implementering av bærekraftmål


Kontaktinfo

E-post: andreas.putz@coperio.no

Tlf: 952 57 070

Elise Midtsjø

Ergoterapeut

Ergoterapeut med master i helsevitenskap. Holder foredrag om forebyggende arbeid, søvn og ernæring. Ansvaret for vernerunder, ergoterapi og skadeforebyggende arbeid. Operative handlingsplaner for våre oppdragsgivere


Kontaktinfo

E-post: elise.midtsjo@coperio.no

Tlf: 944 81 236

Janne Sandstad

Yrkeshygieniker

Master i yrkeshygiene. Jobber med vernerunder og forebyggende fysisk arbeidsmiljø. Skadeforebyggende arbeidKontaktinfo

E-post: janne.sandstad@coperio.no


Egil Fors

Bedriftslege, yrkesmedisiner og psykiater

Intervju. Fokus på psyko-sosialt arbeidsmiljø og forbedringer. Fokus på forebyggende arbeid

Kontaktinfo

E-post: egil.fors@coperio.no


Bjørn Hilt

Yrkesmedisiner

Professor i yrkesmedisin. Rådgir bedrifter og ansatte i forhold til forebyggende optimering av fysisk arbeidsmiljøKontaktinfo

E-post: bjorn.hilt@coperio.no