Bedriftshelsetjeneste og organisasjonsutvikling


Beskriv hva denne siden handler om og hvorfor de besøkende bør bli værende.

Bedriftshelsetjenester

 


Håndtering av sykemeldte kan være utfordrende for ledere eller personalansvarlige i en travel arbeidshverdag.


Konflikter på arbeidsplassen kan føre til økt risiko for sykefravær, tapt arbeidsproduksjon og belastninger på hele arbeidsmiljøet.

Leder og organisasjonsutvikling

Oppsigelser/nedbemanning/permittering

Lederstøtte (motivasjon, jobbengasjement, sparringspartne

Medarbeiderutvikling (fremme motivasjon, kulturbygging, involvering m.m)

Bistand til målrettet arbeid for å redusere eller opprettholde lavt sykefravær

Personalplanlegging/fordeling ressurser

Medarbeidersamtaler - tips/råd

Arbeidsmiljøundersøkelse - QPS Nordic

 

Arbeidsmiljøet påvirker bedriftsresultatet. En god kartlegging gir deg kunnskapen du trenger for å forbedre arbeidsmiljøet effektivt.

Gjennom vår medarbeiderundersøkelse vil du få tilgang til statistikker fra både din egen bedrift og andre anonymiserte bedrifter.

Emosjonell Intelligens og kroppsspråk

 

 Lese og forstå kroppsspråk

Identifisere følelser

Påvirkning

 Strategisk kommunikasjon

 Troverdighetsanalyse

Vold og trusler